Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘BoycottQatar2022’

Dear critical, politically and socially engaged football fans around the world,

My name is Hein Meurs and I am from the Netherlands. I’ve been campaigning through social media and publications for a while to make sure the Qatar 2022 World Cup isn’t held there. I also made a plea for this in the Dutch newspapers and on the news radio and I especially called on (sports) journalists to make a plea for this. Still, I think that the greatest chance to achieve this lies in a world famous (ex-) football player or football coach who speaks out against this World Cup. Given the current political and social climate, with a focus on racism and human rights, the chance of success in this seems realistic, provided it is constantly pointed out and published about it. But you, football fans / supporters, can also make your voice heard and, through your club, urge the KNVB – or your own union – to vote on a motion to boycott the World Cup in Qatar. In Norway in particular, advanced initiatives have already been taken in this area.

We recently set up the Cancel World Cup Qatar committee to be able to run an even broader and more targeted campaign. This committee also consists of sports historian Jurryt van de Vooren, politician Huub Bellemakers and ex-football blogger Teun Meurs.

If you would like to help us with this, please fill in this form.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOrlNSE0KuZ25vTQhd9hKCM8cWSukJHbyqCQaWN_3hdVHUA/viewform

You can also read our plans and strategy on our website and – perhaps most importantly – sign our petition. It is even better if you also recommend and distribute it within your network.

This petition, together with that of Freek de Jonge and the football magazine Panenka, will be presented to the KNVB at some point.

https://cancelqatar.nl/

We as football fans are emphatically not out to keep football players and football supporters from a World Cup. We strive for a massive boycott so that the World Cup is still moved and nobody has to miss a thing. If the Netherlands and the KNVB boycott the Qatar World Cup, this will be followed internationally and relocation can still be realized. We also make an urgent appeal to Dutch companies that trade in and with Qatar, and to major sponsors such as Coca Cola, Budweiser, Hyundai and Visa. Make a statement, stop funding and facilitate an event that has already, claimed more than 6,500 fatalities, according to The Guardian. Surely no company wants to be partly responsible for that?! All over the world there are blogs, Facebook pages and Twitter accounts calling for action against this World Cup and there are petitions that can be signed. All well-intentioned initiatives, but each less efficient and effective. Our call is therefore to join forces internationally to form a large, massive movement that can actually exert influence. With a much larger reach, so also much more chance of a big, well-known football name that will speak out. And that sponsors will change their mind and withdraw. Through this message and call, we hope for a much greater reach and worldwide cooperation, but also for useful tips, addresses, contacts and proposals to achieve this. Thanks in advance!

Hein Meurs

heinmeurs22@gmail.com
+31642728078
info@cancelqatar.nl
https://twitter.com/CancelQatar2022
https://www.facebook.com/CancelWKQatar2022

Mijn naam is Hein Meurs en ik kom uit Nederland. Ik voer al een tijdje campagne via sociale media en publicaties om ervoor te zorgen dat het WK Qatar 2022 daar niet wordt gehouden. Ik heb hiervoor ook een pleidooi gehouden in de Nederlandse kranten en op de nieuwsradio en heb vooral (sport)journalisten opgeroepen om hier een pleidooi voor te houden. Toch denk ik dat de grootste kans om dit te bereiken erin is gelegen dat een wereldberoemde (ex-)voetballer of voetbalcoach die zich uitspreekt tegen dit WK. Gezien het huidige politieke en sociale klimaat, met een focus op racisme en mensenrechten, lijkt de kans op succes hierin realistisch, mits er constant op gewezen en over gepubliceerd wordt. Maar ook jullie, voetballiefhebbers/supporters, kunnen je stem laten horen en er, via je club, bij de KNVB – of jouw eigen bond – op aandringen dat een motie om het WK Qatar te boycotten in stemming wordt gebracht. Met name in Noorwegen zijn op dat gebied al vergevorderde initiatieven genomen.

Onlangs hebben we het comité Cancel WK Qatar opgericht om nóg breder en doelgerichter campagne te kunnen voeren. Dit comité bestaat verder uit sporthistoricus Jurryt van de Vooren, politicus Huub Bellemakers en ex-voetbalblogger Teun Meurs.

Wilt u ons daarbij helpen, vul dan dit formulier in.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOrlNSE0KuZ25vTQhd9hKCM8cWSukJHbyqCQaWN_3hdVHUA/viewform

U kunt ook op onze website onze plannen en strategie lezen en bovendien – misschien nog wel het belangrijkste – onze petitie tekenen. Nóg mooier is als je hem ook binnen je netwerk gaat aanbevelen en verspreiden. Deze petitie zal, tezamen met die van Freek de Jonge en van het voetbalblad Panenka, op enig moment aan de KNVB worden aangeboden.

https://cancelqatar.nl/

Wij als voetballiefhebbers zijn er nadrukkelijk niet op uit om voetballers en voetbalsupporters een WK te onthouden. Wij streven naar een massale boycot opdat het WK alsnog wordt verplaatst en niemand iets hoeft te missen. Als Nederland en de KNVB het WK Qatar boycotten, zal dat internationaal navolging krijgen en kan verplaatsing alsnog gerealiseerd worden. Tevens doen wij een klemmend beroep op Nederlandse bedrijven die handel drijven in en met Qatar, en op de grote sponsors als Coca Cola, Budweiser, Hyundai en Visa. Maak een statement, stop met het financieren en faciliteren van een evenement dat volgens The Guardian nu al meer dan 6500 dodelijke slachtoffers heeft geëist. Daar wil toch geen bedrijf medeverantwoordelijk voor zijn?! Over de hele wereld zijn er blogs, Facebookpagina’s en Twitteraccounts waarin wordt opgeroepen tot actie tegen dit WK en zijn er petities die kunnen worden ondertekend. Allemaal goedbedoelde initiatieven, maar ieder voor zich minder efficiënt en effectief. Onze oproep is dan ook om internationaal de krachten te bundelen en daarmee een grote, massale beweging te vormen die daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Met een veel groter bereik, dus ook veel meer kans op een grote, bekende voetbalnaam, die zich uit gaat spreken. En dat sponsors zich gaan bedenken en zich terug gaan trekken. Middels dit bericht en deze oproep hopen wij op een veel groter bereik en wereldwijde samenwerking, maar ook op handige tips, adressen, contacten en voorstellen om dit te bereiken. Bij voorbaat dank!

Hein Meurs

heinmeurs22@gmail.com
info@cancelqatar.nl
+31642728078
https://twitter.com/CancelQatar2022
https://www.facebook.com/CancelWKQatar2022

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: