Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘WC Qatar 2022’

We zijn inmiddels met dit Twitteraccount en het comité Cancel WK Qatar alweer geruime tijd bezig om zoveel als mogelijk aandacht te krijgen en ophef te veroorzaken om ons doel te bereiken: het alsnog cancelen en verplaatsen van het WK naar een ander(e), wel geschikte locatie en tijdstip. Daarvoor hebben we nog zo’n anderhalf jaar de tijd. Dat wordt inderdaad krap en het had inderdaad al veel eerder moeten gebeuren, maar we geven de moed zeker niet op. Er hoeft maar één alarmerend bericht te komen, zoals dat van The Guardian over de ruim 6500 dodelijke slachtoffers, en de zaak kan zomaar een dusdanige schwung krijgen dat er wel móet worden ingegrepen.

Onze Twitteractie #nietbeschikbaar en #ikkijkniet, met een Oranje kaart voor de KNVB, rondom de eerste WK-kwalificatieronde van het Nederlands Elftal, was zonder meer een succes en zelfs enige tijd trending topic. Wij danken dan ook al onze volgers en sympathisanten voor het mede tot stand brengen van dit resultaat. Ook de petitie loopt goed en staat momenteel op zo’n 2650 ondertekeningen. Maar dat moeten er natuurlijk nog veel meer worden, dus, waarde medestanders, blijf je netwerk bestoken met het verzoek om te tekenen, te verspreiden en ons te gaan volgen. We hebben inmiddels een aantal prominente volgers, waarvan er een aantal met verve een ambassadeursrol voor onze missie vervullen.

Verder hebben we één Clubhouse-sessie achter de rug en beraden we ons op een volgende sessie met aansprekende namen en deelnemers uit en met diverse invalshoeken. Tips daarvoor zijn altijd welkom. De eerstkomende weken beraden we ons op meerdere acties en strategieën. Ook willen we meer gebruik gaan maken van aanbod en expertise van de vele sympathisanten en denken dan met name aan uitbreiding/intensivering van socialmediakanalen als Facebook en Instagram. Maar te denken valt eveneens aan internationale contacten, sponsoring, campagne, bedrijfsleven. Degenen die zich reeds hebben aangeboden, zullen hiervoor worden benaderd, maar je kunt je natuurlijk altijd alsnog aanmelden.

Wij zullen onze strategie de komende tijd vooral baseren op de invalshoek en het geluid vanuit onszelf, de voetballiefhebber/supporter. In binnen- en buitenland. Die zijn – uiteraard ver na de zeer te betreuren slachtoffers, nabestaanden, arbeiders en gediscrimineerden in Qatar – het meest de dupe van deze in alle opzichten verwerpelijke WK-toewijzing. De belangrijkste speler in het geheel – de consument, de kijker/toeschouwer, de contributiebetaler – komt in de discussie over de voors en tegens van een boycot nauwelijks tot niet aan bod. Dat geldt eveneens voor onze optie ‘cancelen en verplaatsen’: vrijwel niemand anders heeft het hierover. Te meer omdat wij zeker niet uitsluiten dat juist het weghalen van het WK uit Qatar het beste effect zal hebben op verbetering van de mensenrechten aldaar. Omdat het regime dan pas écht gaat beseffen dat ze er iets aan moeten gaan doen, om hun ambitie waar te maken: de grootste spotnatie worden. En om de gigantische investeringen terug te verdienen.

Maar ook uit sportief oogpunt is het onverteerbaar en onbestaanbaar dat een voetbalfeest, zoals een WK voetbal behoort te zijn, al bij voorbaat voor de voetballiefhebber in de kiem wordt gesmoord. Omdat hoe dan ook een WK in Qatar onmogelijk een feest kan zijn of worden, voor kijkers noch spelers. Ga maar eens juichen met in je achterhoofd het verdriet van de nabestaanden en het gekreun van de moderne slaven…

De kranten en overige media voeren de usual suspects op, vanuit de voor de hand liggende hoeken, daarmee suggererend dat aldaar de meest steekhoudende en zwaarwegende argumenten te halen zijn. En omdat het verondersteld meer lezers aantrekt. Bovendien blijkt uit alles dat diezelfde journalistieke wereld zich met het doorgaan van het WK in Qatar heeft verzoend. En wie iets als een voldongen feit beschouwt, heeft geen oog (meer) voor signalen en initiatieven die nog wel heil zien in andere opties. Waardoor we met onze visie vrijwel nergens een voet tussen de deur krijgen, voorzeker niet bij de landelijke kranten en andere podia. Saillant genoeg is daar in België meer aandacht voor. Vanuit de samenleving en media op kleinere schaal, ook buiten de voetbalwereld – van studenten journalistiek tot aan een radiozender voor jongeren – krijgen we daarentegen vele steunbetuigingen en verzoeken voor interviews. En ook vanuit het buitenland weet men ons te bereiken.

In het besef dat dit als een gefrustreerde klaagzang kan overkomen, hecht ik er toch aan om dit even te memoreren. Vooral ook omdat ik serieus meen dat de voetballiefhebber, de consument, in deze kwestie veel te weinig gehoord wordt en dat er veel te weinig met onze soort rekening wordt (is) gehouden. Toegegeven, de consument mag zich ook wel meer roeren en zijn of haar bond aanspreken. De vaststelling dat de (club)supporter weinig heeft met Oranje en een WK, is slechts een gedeeltelijke verklaring en is bovendien in moreel opzicht dubieus, omdat deze kwestie het club- en interlandvoetbal overstijgt. Deze kwestie raakt het voetbal in de ziel, in het hart.

Let wel, wij gaan zeker niet bij de pakken neerzitten, en rekenen en vertrouwen erop dat jullie dat ook niet doen. Blijf ons op de voet volgen en onze boodschap uitdragen. Probeer ook je club en mede-supporters ervoor te porren om actie te voeren en de KNVB blijvend te bestoken met het protestgeluid van de voetballiefhebber wiens geliefde sport wordt bezoedeld en verkwanseld door een corrupt toegewezen WK in een land dat op grote schaal mensenrechten schendt. #CANCELANDREMOVEWCQATAR

Read Full Post »

Dear critical, politically and socially engaged football fans around the world,

My name is Hein Meurs and I come from the Netherlands. I have been campaigning for some time via social media and publications to make sure the Qatar 2022 World Cup is not held there. I have also made many pleas for this in the Dutch newspapers and on the news radio and I have especially called on (sports) journalists to make a plea for this. However, I think that the greatest chance of achieving this lies in having a world-famous (ex-) football player or football coach speak out against this World Cup. And if major sponsors stay away from Qatar. Given the current political and social climate, with a focus on racism and human rights, the chances of success here seem realistic, if it is constantly pointed out and published. This may no longer be possible for the Qatar World Cup, but we can prevent a repeat of this great injustice and scandal in the future.

But you, football fans/supporters, can also make your voice heard and, through your club, insist on the KNVB – or your own association – that a motion to boycott the Qatar World Cup is put to a vote. In Norway, in particular, advanced initiatives have already been taken in this area.

Some time ago we set up the Cancel World Cup Qatar 2022 committee to be able to campaign even broader and more targeted. This committee consists of sports historian Jurryt van de Vooren, ex-soccer blogger Teun Meurs and the present writer, football fanatic and descriptor Hein Meurs.

Would you like to help us with that, please fill out this form.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOrlNSE0KuZ25vTQhd9hKCM8cWSukJHbyqCQaWN_3hdVHUA/viewform

You can also read our plans and strategy on our website, as well as sign our petition. Even better is if you also recommend and distribute it within your network. This petition, together with those of Freek de Jonge, Tim Blank, Matthijs de Jong and the football magazine <em>Panenka </em>, has now been presented to the KNVB. All in all, it garnered 20,000 signatures. But still signing certainly contributes to more pressure and attention for the situation.

https://cancelqatar.nl/

We as football fans are emphatically not out to withhold a World Cup from football players and football supporters. We strive for the World Cup to be moved after all and nobody has to miss anything. If the Netherlands and the KNVB boycott the Qatar World Cup, this will be followed internationally and relocation can still be realised. We also make an urgent appeal to Dutch companies that trade in and with Qatar, and to major sponsors such as Coca Cola, Budweiser, Hyundai and Visa. Make a statement, stop funding and facilitating an event which, according to The Guardian, has already claimed more than 6,500 deaths, even as Qatar continues to dispute this number, and refuses to disclose about the causes of death and numbers.

Surely no company wants to be jointly responsible for that?! All over the world there are blogs, Facebook pages and Twitter accounts calling for action against this World Cup and petitions to be signed. All well-intentioned initiatives, but each less efficient and effective. Our call is therefore to join forces internationally to form a large, massive movement that can actually exert influence. With a much larger reach, so also much more chance of a big, well-known football name that will speak out. And that sponsors will change their mind and withdraw.

In the meantime we are also working on a book, Nooit Meer Qatar (No More Qatar), which can already be ordered. The plan is to present and release this on May 30. We also have a pleasant, but for for the Qatar World Cup unpleasant, surprise in store on this day. More information about this will follow. Obviously we realize that moving this World Cup after all is an almost unfeasible thing. But we look further. So that this can never happen again. Hence also ‘Never More Qatar’. Through this message and this call we hope for a much wider reach and worldwide cooperation, but also for useful tips, addresses, contacts and proposals to achieve this. Thank you in advance!

Hein Meurs

heinmeurs22@gmail.com
+31642728078
info@cancelqatar.nl
https://twitter.com/CancelQatar2022
https://www.facebook.com/CancelWKQatar2022

Mijn naam is Hein Meurs en ik kom uit Nederland. Ik voer al een tijdje campagne via sociale media en publicaties om ervoor te zorgen dat het WK Qatar 2022 daar niet wordt gehouden. Ik heb hiervoor ook menig pleidooi gehouden in de Nederlandse kranten en op de nieuwsradio en heb vooral (sport)journalisten opgeroepen om hier een pleidooi voor te houden. Toch denk ik dat de grootste kans om dit te bereiken erin is gelegen dat een wereldberoemde (ex-)voetballer of voetbalcoach die zich uitspreekt tegen dit WK. En als grote sponsors uit Qatar wegblijven. Gezien het huidige politieke en sociale klimaat, met een focus op racisme en mensenrechten, lijkt de kans op succes hierin realistisch, mits er constant op gewezen en over gepubliceerd wordt. Wellicht lukt dit niet meer voor het WK Qatar, maar kunnen we in de toekomst een herhaling van dit grote onrecht en schandaal voorkomen.

Maar ook jullie, voetballiefhebbers/supporters, kunnen je stem laten horen en er, via je club, bij de KNVB – of jouw eigen bond – op aandringen dat een motie om het WK Qatar te boycotten in stemming wordt gebracht. Met name in Noorwegen zijn op dat gebied al vergevorderde initiatieven genomen.

Alweer enige tijd geleden hebben we het comité Cancel WK Qatar 2022 opgericht om nóg breder en doelgerichter campagne te kunnen voeren. Dit comité bestaat uit sporthistoricus Jurryt van de Vooren, ex-voetbalblogger Teun Meurs en schrijver dezes, voetbalfanaat en -beschrijver Hein Meurs.

Wilt u ons daarbij helpen, vul dan dit formulier in.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOrlNSE0KuZ25vTQhd9hKCM8cWSukJHbyqCQaWN_3hdVHUA/viewform

Je kunt ook op onze website onze plannen en strategie lezen en bovendien nog onze petitie tekenen. Nóg mooier is als je hem ook binnen je netwerk gaat aanbevelen en verspreiden. Deze petitie is inmiddels, tezamen met die van Freek de Jonge, Tim Blank, Matthijs de Jong en het voetbalblad Panenka aan de KNVB worden aangeboden. Het leverde alles bijeen 20.000 handtekeningen op. Maar alsnog tekenen draagt zeker bij tot meer druk op en aandacht voor de situatie.

https://cancelqatar.nl/

Wij als voetballiefhebbers zijn er nadrukkelijk niet op uit om voetballers en voetbalsupporters een WK te onthouden. Wij streven ernaar dat het WK alsnog wordt verplaatst en niemand iets hoeft te missen. Als Nederland en de KNVB het WK Qatar boycotten, zal dat internationaal navolging krijgen en kan verplaatsing alsnog gerealiseerd worden. Tevens doen wij een klemmend beroep op Nederlandse bedrijven die handel drijven in en met Qatar, en op de grote sponsors als Coca Cola, Budweiser, Hyundai en Visa. Maak een statement, stop met het financieren en faciliteren van een evenement dat volgens The Guardian nu al meer dan 6500 dodelijke slachtoffers zou hebben geëist, ook al blijft Qatar dit aantal betwisten, en weigert het openheid van zaken te geven over de doodsoorzaken en aantallen.

Daar wil toch geen bedrijf medeverantwoordelijk voor zijn?! Over de hele wereld zijn er blogs, Facebookpagina’s en Twitteraccounts waarin wordt opgeroepen tot actie tegen dit WK en zijn er petities die kunnen worden ondertekend. Allemaal goedbedoelde initiatieven, maar ieder voor zich minder efficiënt en effectief. Onze oproep is dan ook om internationaal de krachten te bundelen en daarmee een grote, massale beweging te vormen die daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Met een veel groter bereik, dus ook veel meer kans op een grote, bekende voetbalnaam, die zich uit gaat spreken. En dat sponsors zich gaan bedenken en zich terug gaan trekken.

Ondertussen zijn we ook bezig met een boek, Nooit Meer Qatar, dat nu reeds te bestellen is. Het plan is om dit op 30 mei a.s. te presenteren en uit te brengen. Ook hebben wij op deze dag nog een aangename, maar voor het WK Qatar onaangename, verrassing in petto. Nader bericht hierover volgt.

Uiteraard beseffen wij dat een alsnog verplaatsing van dit WK een schier onhaalbare zaak is. Maar wij kijken verder. Opdat dit nooit meer kan en mag gebeuren. Vandaar ook ‘Nooit Meer Qatar’.

Middels dit bericht en deze oproep hopen wij op een veel groter bereik en wereldwijde samenwerking, maar ook op handige tips, adressen, contacten en voorstellen om dit te bereiken. Bij voorbaat dank!

Hein Meurs

heinmeurs22@gmail.com
info@cancelqatar.nl
+31642728078
https://twitter.com/CancelQatar2022
https://www.facebook.com/CancelWKQatar2022

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: