Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘sonnet’

Noot vooraf Mazuro: Onderstaand gedicht is mij toegestuurd door zus Dineke in een reactie op mijn sonnet Een klip en klinkklare kleindochter. Fraai genoeg om speciaal onder uw aandacht te brengen. Al is het maar om te laten zien dat het helemaal rijmt zonder het te laten rijmen. Met dank aan Dineke en natuurlijk vooral aan Jos Versteegen.

Tramlijn begeerte

Lijn 2. Ik zie de jongen gaan,
hij skeelert door een najaarsdag.
de straat vol blad en kleine meisjes.
De zon lift mee op stekelhaar.

Zijn rugzak is een kunststof wasbeer
die angstig aan zijn schouders kleeft.
Zakmes en sleutels, aan een ring,
slaan ritmisch op zijn korte broek.

Met zwier schaatst hij de tram voorbij,
zijn benen, lang en glinsterend,
zo vreemd en zeldzaam in november.

Lijn 2 scheert langs de jongen, stopt.
Daar is de jongen weer, passeert.
Hij heeft mij zesmaal niet gezien.

Read Full Post »

AFSCHEID AD HENDRIKS


Levenswerk

Nog eenmaal blikte hij naar buiten
Zittend aan een leeg bureau
Een zonnestraal viel door de ruiten
Als een vervroegd afscheidscadeau

Nog eenmaal vorste hij de muren
Vol met tekens aan de wand
Uren kon hij ernaar turen
Bewoners reikten hem de hand

In dubbel opzicht ook geboeid
Heeft hij er alles aan gegeven
Op dezelfde prima leest geschoeid

Was dit zijn werk, dit was zijn leven
Van lieverlee ermee vergroeid
Immer aan hem blijven kleven

Read Full Post »

Vandaag precies een jaar geleden
Overleed een beste vriend
Aan kanker, niemand, niets ontziend
Veel te jong, te vroeg vergleden

Deels op instinct, deels clichématig
Zoek je een doe- en denkpatroon
Je weet niet hoe, de juiste toon
Traan weggepinkt, was ik nalatig?

Het overleven gaat straf door
Hoe voelt een beste-vriend-gemis?
Is daar ook een maatstaf voor?

Maar waar het ook op wachten is
Ik koester zijn stem die ik veraf hoor
Ter Gerards nagedachtenis

Read Full Post »

Lieve lezers en lezeressen,

Niet alleen dank voor de mooie reacties – waaronder ik ook schaar dewelke afkomstig waren van degenen die lieten weten er geen snars van te hebben begrepen – maar tevens voor de discretie van hen die mij bewust niet hebben gewezen op mijn onterechte aanhef  ‘sonnet’. Ik kwam letterlijk woorden tekort, iets wat inderdaad een zeldzaamheid is…, voor een echt sonnet. Ik werd daar uiteraard wel op gecorrigeerd door wie anders dan de schoolmeester in onze familie, al gebiedt de waarheid me te melden dat ook hij daarbij enige discretie aan de dag legde. Waarvan akte.

Voor een onvervalst sonnet, ontbreekt het nog aan één couplet
Met een afwijkend refrein, het moeten veertien regels zijn
Dus blijf voorlopig aan de lijn, ook al wordt het geen festijn
Zodra me niets daarin belet, wordt het in mekaar gezet

Read Full Post »


Ik heb een beste vriend verloren
Maar wie is een beste vriend?
Wie heeft dat predikaat verdiend?
Wie is dat vriendelijk lot beschoren?

Vrienden heb je voor het leven
Klinkt het al te ambitieus
Pretentieus en modieus
Vluchtig, ijdel is het streven

Het is met vriend als met respect
Te vaak bestempeld en misbruikt
En onverdienstelijk verstrekt

Mijn gebruik is slechts besmuikt
De diagnose schielijk toegedekt
Daar rekenschap je mogelijk fnuikt

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: