Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘politiek’

Links Alphonso Joseph D’Abruzzo, beter bekend als Alan Alda en waarschijnlijk nóg beter als Hawkeye Pierce uit de memorabel legendarische tv-serie M*A*S*H. Voortgekomen uit de gelijknamige speelfilm, waarin good old Donald Sutherland de rol van Arendsoog op zich nam. Alleen het grappigste personage uit de speelfilm, Radar, werd in de tv-serie door dezelfde acteur (Gary Burghoff) vertolkt.
Rechts Arnoud Boot. Hoogleraar financiële markten, wat dat ook moge betekenen. Professor, doctor, econoom en actueel tv-hoofd in crisistijden bij o.a. publiekstrekkers als DWDD en Pauw & Witteman. Er is een leeftijdsverschil van 24 jaar ten ‘voordele’ van Arnoud, die dan ook sprekend lijkt op de jonge Alan, zonder hen letterlijk op elkaar af te stemmen. Want Boot mist ten enenmale het ongeëvenaard karakteristieke stemgeluid van Hawkeye.


Hoewel Alan Alda’s verreweg grootste bekendheid aan M*A*S*H zit vastgeroest, heeft de man een conduitestaat opgebouwd om u tegen te zeggen. Het is zeer de moeite waard om voorgaande link te bekijken, maar hier zij vermeld dat een jeugdige Joseph, alias Alan, al in Amsterdam op de buis verscheen, samen met zijn vader. Zijn eerste rol was in een tv-serie die ook al in Amsterdam is opgenomen. Hij was bovendien een musical-acteur en (veel) later toneelacteur, regisseur, politiek activist en befaamd presentator van de tv-show Scientific American Frontiers. De erkenning dat er ook een leven als filmacteur na M*A*S*H bestond, kreeg hij met een Oscar-nominatie voor zijn (bij)rol in de film The Aviator. Hij speelde bovendien vele gastrollen in diverse gerenommeerde tv-series.

Evenbeeld Boot heeft uiteraard een minder glamourous curriculum vitae. Hoewel ‘droge’ wetenschappers, economen en andere bètablokkers zich meer en meer hebben ontbolsterd als de nieuwe mediamagneten. En gezien de crisistijden die we ons alsmaar aanpraten, ligt het voor de hand dat met name de financiële experts regelmatig voor de camera’s en microfoons mogen verschijnen. Arnoud Boot is, als gezegd, één van hen. Niet de eerste, maar wellicht wel de beste. Afgaande op zijn biografie althans, want ik ben nu eenmaal meer van het zogeheten alfabetweten. Als zodanig spreekt mij aan dat de hooggeleerde professor het solidariteitsbeginsel aanhangt en bovendien migratie-minded is. En vindt dat we weliswaar de nodige kansen hebben gemist, maar desondanks moeten beseffen en waarderen dat we al met al in een best land leven. En Arnoud kan het weten, want is wel vaker op de harde weg geweest, zoals wij het hier in het zonnige zuiden des vaderlands plegen uit te drukken.

Hoezeer Alan Alda en Arnoud Boot qua persoon en métier ogenschijnlijk ook mogen verschillen – wanneer je zó sprekend op elkaar gelijkt, dan móeten er welhaast persoonlijke overeenkomsten zijn. Voor wie er oog voor heeft, zijn die met enige fantasie ook wel degelijk te herkennen. Mijn taak was het om dit in evenbeeld te brengen.

Ps. ‘Stom’ toevallig schoof zojuist onze financiële marktconforme mediamagneet Arnoud Boot aan bij Buitenhof. Vergezeld van de al even vertrouwenwekkende Herman Wijffels. Ze werken samen in/aan een ‘duurzaam financieel laboratorium’, dat hoegenaamd  uiteraard een Engelse variant kent. Boot en Wijffels, de nieuwe ecologonomen. Nu nog een fatsoenlijk logo en het is slechts een kwestie van tijd dat duurzaam gelijk staat aan spaarzaam. 

Read Full Post »

In mijn eerste vergelijkend warenonderzoek anticipeerde ik reeds op het resultaat hiervan aangaande de onlangs  in het huwelijk getreden, maar wel weer zojuist afgetreden voorzitter van de PVDD, Marianne Thieme. Over een soepele tred gesproken. Het merk Marianne Thieme blijkt een gewild object (ik ben nu eenmaal een man, dus kan niet tegelijkertijd dier- en vrouwvriendelijk zijn) te vormen voor zowel oog als pijl en boog van de hekelaars, satirici en fanatici onder ons. Ze is zogezegd een van de populairste zoektermen op internet, een gegeven dat bij de personen zelf in kwestie  lang niet altijd populair is.

Marianne is een aantrekkelijke vrouw en dat verklaart al voor een niet onaanzienlijk deel haar gewildheid. Maar die gewildheid legt tegelijkertijd bloot dat ze ook een vrouw is met vele gezichten. Misschien was ze daarom ook wel een makkelijke prooi voor de jager in de man van haar dromen. Wie zo vaak op beeld wordt vastgelegd, kan haast niet anders dan vele gezichten tonen. Niet elk beeld van Marianne is dus even aantrekkelijk, maar juist daarom het aanzien waard. Wat zeg ik?! Het maakt het beest in mij los. En aangezien beesten net dieren zijn, moet Marianne zich dat niet alleen voor, maar zelfs op prijs kunnen stellen.

Wat mij verbaast, is dat ik vrijwel nergens vergelijkingen met dieren ben tegengekomen. Of ligt dat te zeer voor de hand? Is dat te makkelijk scoren? Zeg maar de woordspeling, de naamgrap in het lookalike-circuit? Not done, om het maar in rond Nederlands uit te drukken. Trouwe lezers weten dat ik het dan juist wel doe. Het kan natuurlijk ook zijn dat er wel naarstig is rondgesnuffeld, maar men niets op het spoor is gekomen. Marianne zal denken: “Had je maar honden moeten inzetten, dan had je gegarandeerd iets gevonden”. Het zal haar en haar trouwe kudde volgers deugd doen dat de hond nu ook in de gezondheidszorg over ons waakt. Het diervriendelijke(?) antwoord op de personeelsschaarste in de zorg: meer honden aan het bed.

Marianne heeft ontegenooglijk een trouwe hondenblik. Maar menige oogopslag verraadt ook dat ze niet voor de poes is. De ene keer zie je de muizenissen in, dan weer kronkelen de slangen om haar hoofd. Hoe groter Marianne ‘Medusa’ Thieme‘s hartstocht voor het ram, de reu of de knol, des te meer brengt ze de man, of de vrouw, het hoofd op hol. Soms ook doet ze me denken aan een bever. Een treurig dier dat knaagt, klaagt en (over)vraagt, maar au fond het liefst behaagt.

De toekomst zal uitwijzen of Marianne ook een politiek dier is. Een (zelfverklaarde) rat als Jacques Tichelaar of Maxime Verhagen. Of  een teckel als Norbert Schmelzer en Ruud Lubbbers. Met alleen hondstrouwheid kom je er niet, is zelfs een contra-indicatie. Verwordt ze tot een kuddedier en sluit ze zich aan bij het Haagse papegaaiencircuit? Mijn dierlijke instinct fluistert me in dat ze zich ofwel vergaloppeert in de paardenwereld óf haar vleugels uitspreidt over de milieusector. Maar stiekem hoop ik dat ze nog lang knaagt en zaagt aan de poten van de megastallen en massaproductie in de (pluim)veesector. En dus opkomt voor onnodig en onmenselijk dierenleed. Dat zij nog vele dieren moge bevrijden, maar vooral het beest in mij blijft losmaken.

Read Full Post »

 

God bless Barack Hussein Obama

It’s time for hope, it’s time for change

The White House looks a kind of strange

A black man who’s selling the drama

That’s certainly a revolution

All the President’s Men In Black

Real Black Power back on track

It’s more than just a small illusion

 

We zijn verlost van Bush’ gesmoes

Waardoor het leefklimaat verdorde

Want straks na deze overwinningsroes

Weer nuchter en Obamoe geworden

Voelt het als een warme douche dat Bush

Nooit meer verstoort de wereldorde!

 

Read Full Post »

 

America votes for President
It’s John McCain or it’s Obama
Het belang is evident
Net als sensatiezucht en drama

Heb je Sarah al gezien?
Weet ze waar Abraham de mosterd haalt?
Dan tellen John en Joe voor tien
Maar als Sarah op die post verdwaalt…

Gaat ze op jacht naar Sarkouzy
En ziet – of schiet? – hem over het hoofd
Waarna Carla, uit jalouzie
Sarah van haar bril berooft

Dan toch maar kanselier Obama?
Do you really wanna change?
Wilt u een ander panorama?
Do you want a different range?

Een would-be Martin Luther King
Populistig zonder weerga
Orakel Der Verbroedering
Bij wie ik omiddellijk in de leer ga…

Als ik een boodschap moet verkopen
Of iets kwijt wil, eender wat
Wil je als Johannes leren dopen
Kies dan Barack Obama’s pad

Amerika is in alle staten
Slechts verenigd door one vote
Om zichzelf moed in te praten
‘Mijn stem die trekt ons uit de goot’

De verkiezingscircuskaravaan
Een bonte stoet volwassen kleuters
Desnoods verkleed als een banaan
En een op volle toeren draaiend Reuters

McCain, Barack Hussein Obama
Kregen we een jaar lang voor de kiezen
Als ik alleen maar voor de naam ga
Dan kan Obama niet verliezen

But beware of John McCain!
Die ouwe taaie vechtersjas
Met die nuffige Sarah Pa(l)in
Dat komisch duo versla je pas…

Als álle stemmen zijn geteld
En dat wordt wel weer een keer of drie
Voordat het vonnis is geveld
Over United States’ regie

Het slotwoord is aan Joe the plumber
Who’s gonna pull it down the drain?
Who’s gonna draw the lucky number?
Barack Obama or John McCain?

To be continued

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: