Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘mijlpaal’


Driewerf hoera! Zojuist is de 20.000ste bezoeker het domein van heinscatchup binnengewandeld. 20.000!!! Dat is meer dan de PVV leden heeft. Bijna het seizoensaantal toeschouwers van FC Eindhoven  (sorry Jur). Waarschijnlijk (helaas) meer dan dan mijn huidige jaarlijkse netto prépensionado-kado. En bijna net zoveel als het aantal kilometers dat de vogel met de langste trekafstand, de Noordse stern, aflegt. Met dank aan mijn ornithologisch gefarmde wederhelft. Ik bedoel maar, het is verdomme niet niks.

Over de gehele linie genomen (bijna 31 maanden) betekent dit zo’n 23 bezoekers gemiddeld per dag. Met dien verstande dat er sedert eind 2010 een duidelijke toename van het aantal bezoekers valt waar te nemen. Mazuro zit dus in de lift.

Welke reden dan wel behoefte u ook had om mijn walhalla binnen te treden, ik hoop dat u heeft gevonden wat u zocht. Met dank aan de uiterst gevarieerde topzoektermen Marianne Timmer, Marianne Thieme (lang leve de Mariannes!), Mickey Mouse, idioot, Tia Maria, inquisitie, vriendschap en Neanderthaler.
De lookalikes-afleveringen werden het best bekeken, met een afgetekende 1e plek voor Marianne Timmer/Stacey Rookhuizen. Dat lichtelijk opgewonden mannen (en vrouwen?) hierdoor per toeval in mijn weblog verstrikt raakten, vertekent wel enigszins mijn kijkdichtheid, maar ik tel mijn zegeningen. Als goede derde het prachtige gedicht van Maria Vasalis: “De idioot in het bad”. Met dank aan zus Dineke. En aan Maria natuurlijk.

Maar genoeg gerelativeerd. Ben hartstikke trots op het bereikte aantal en het smaakt naar meer. Zoals ik er ook trots op ben dat mijn “Een best vriendelijk sonnet” een top tien-plaats heeft behaald. En dat eveneens “Met de bolderkar naar Praag” kennelijk velen heeft aangesproken. Behalve dan de fa. Bolderman, vrees ik. Maar de mooiste gedachte is toch wel dat wijlen collega Harrie meer dan waarschijnlijk de 20.000ste bezoeker over de drempel heeft geholpen.

Mijn welgemeende dank dus voor uw zeer gewaardeerde aandacht en  doorzettingsvermogen. Ook de reacties zijn mij dierbaar, zelfs de mannen weten nu de reflecterende weg te vinden.

Tot genoegen en wees gegroet, Mazuro

Ps. Ik hoop wel dat mijn berekeningen kloppen, want ik mag dan vroeger een 10 hebben gekregen voor ‘foutloos schrijven’, dat gold bepaald niet voor het rekenvak.

Read Full Post »

Met lichtelijke gêne, maar toch vooral onverholen trots mag Mazuro aankondigen dat reeds enkele dagen terug, ongezien en onopgemerkt, de 10.000ste bezoeker bij heinscatchup is binnengeglipt! Mocht u het zijn geweest, het zij u van harte vergeven. Sterker nog: mij passen slechts nederige excuses voor het feit dat ik u zonder de nodige egards heb laten passeren. Oké, het is in de periferie en in de schaduw van WikiLeaks, maar ik loop nog vrij rond. En eenmaal komt het lek boven.

Hoe dan ook: alle zeer gewaardeerde bezoekers,  van heimelijk, eenmalig, onregelmatig tot trouwvast,  hartelijk dank voor uw aandacht en vaak hartverwarmende, stimulerende reacties. Dat ik mij klaarblijkelijk mag verheugen in bovenmatig feminiene belangstelling, doet mij als erkend vrouwvriendelijke en – lievende wereldburger uiteraard veel deugd. Daarbij lijkt lezen, zoals dat thans, hevige jeuk veroorzakend wordt aangeduid, een ‘vrouwending’. Neemt niet weg dat ik er gaarne in zou slagen om het masculiene bezoekersgehalte op te krikkken. Of in elk geval een herenakkoord zou kunnen sluiten, waarin de wel degelijk bestaande, mannelijke heinscatchup-volger uit de kast durft te komen. Ik haat het woord, maar toch: noem het maar Mazuro’s missie.

Hoe kan deze missie effectiever worden vormgegeven en deze historische gebeurtenis beter worden opgeluisterd dan met een lookalikeaflevering over twee evenzo opmerkelijke als attractieve vrouwspersonen.
Met nogmaals mijn welgemeende dank voor uw belangstelling te hebben uitgesproken, groet ik u allen. Blijf het volgen, want Mazuro’s schrijversdrang is onweerstaanbaar en de bronnen schier onuitputtelijk. Hopelijk is dit tot wederzijds genoegen!

Read Full Post »

Hoera!!! Heinscatchup heeft haar eerste mijlpaal bereikt door de 5.000-ste bezoeker te mogen verwelkomen! En daar is Mazuro best een beetje trots op. Ook al is het dan voor een weblog een tamelijk bescheiden aantal, er zijn legio lotgenoten die met veel minder graag geziene gasten genoegen moeten nemen. Daarbij heb ik het ook nog vrijwel geheel op eigen kracht moeten doen, mijn geweldige zoons Teun en Bram niet te na gesproken. Zij hebben mij destijds voor dit blog gezet en hun digitale ondersteuning was onontbeerlijk.

Toch moest het verder uitsluitend komen van mijn eigen tweevingerige vindingrijkheid. En dus niet van bijvoorbeeld Severinus Veldhoven, waar ik niet alleen ruim 30 jaar heb gewerkt, maar bovendien jarenlang in mijn vrije tijd vele columns voor het informatieblad heb geschreven. En dat ging toen nog met de pen en later kon het (niet altijd) de eenvingerige toets der kritiek doorstaan. Tel uit je tijdswinst!

Men bleek daar destijds niet bereid om ook maar enige aandacht aan mijn weblog te schenken. Het zou niet Severinusgerelateerd genoeg zijn! Nou ja! De trouwe lezer weet wel beter en de grond onder Severinus wordt alleen nog maar heter. Ach nee, dat is flauwe kul. Mijn bevindingen zullen zo objectief mogelijk worden vereeuwigd en mijn rancune zal ik in elk geval in beschaafde termen sublimeren. Neemt niet weg dat Severinus zich in deze allesbehalve schappelijk en erkentelijk heeft opgesteld. Maar wat niet is, kan altijd nog komen, zullen we maar zeggen.

Misschien was u of jij wel de 5.000-ste, maar dat kan ik helaas niet achterhalen. Heb je echter op de vroege morgen van deze gedenkwaardige 8e mei 2010 op mij afgestemd, dan zat je in elk geval dicht in de buurt en mag je je ook een beetje jubilaris voelen. Ik hoop dat jullie mij trouw zullen blijven volgen en dat ik dit vertrouwen waard zal blijken te zijn in de verdere toekomst. Aan de kwantiteit zal het niet liggen, maar ik doe mijn best om ook de kwaliteit en de variëteit niet uit het oog te verliezen. Hartelijk dank voor jullie lees- en reactiebereidheid tot dusver en wees zoals immer hartelijk gegroet en tot genoegen!

Mazuro

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: