Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘3. REST’ Category

Met lichtelijke gêne, maar toch vooral onverholen trots mag Mazuro aankondigen dat reeds enkele dagen terug, ongezien en onopgemerkt, de 10.000ste bezoeker bij heinscatchup is binnengeglipt! Mocht u het zijn geweest, het zij u van harte vergeven. Sterker nog: mij passen slechts nederige excuses voor het feit dat ik u zonder de nodige egards heb laten passeren. Oké, het is in de periferie en in de schaduw van WikiLeaks, maar ik loop nog vrij rond. En eenmaal komt het lek boven.

Hoe dan ook: alle zeer gewaardeerde bezoekers,  van heimelijk, eenmalig, onregelmatig tot trouwvast,  hartelijk dank voor uw aandacht en vaak hartverwarmende, stimulerende reacties. Dat ik mij klaarblijkelijk mag verheugen in bovenmatig feminiene belangstelling, doet mij als erkend vrouwvriendelijke en – lievende wereldburger uiteraard veel deugd. Daarbij lijkt lezen, zoals dat thans, hevige jeuk veroorzakend wordt aangeduid, een ‘vrouwending’. Neemt niet weg dat ik er gaarne in zou slagen om het masculiene bezoekersgehalte op te krikkken. Of in elk geval een herenakkoord zou kunnen sluiten, waarin de wel degelijk bestaande, mannelijke heinscatchup-volger uit de kast durft te komen. Ik haat het woord, maar toch: noem het maar Mazuro’s missie.

Hoe kan deze missie effectiever worden vormgegeven en deze historische gebeurtenis beter worden opgeluisterd dan met een lookalikeaflevering over twee evenzo opmerkelijke als attractieve vrouwspersonen.
Met nogmaals mijn welgemeende dank voor uw belangstelling te hebben uitgesproken, groet ik u allen. Blijf het volgen, want Mazuro’s schrijversdrang is onweerstaanbaar en de bronnen schier onuitputtelijk. Hopelijk is dit tot wederzijds genoegen!

Read Full Post »

Trouwe volgers en geïnteresseerden van het feuilleton Over bezorgd en onwel zijn hebben wellicht de indruk gekregen dat dit de uitingen zijn van een gefrustreerde ex-werknemer van Severinus. Van een zwaar teleurgesteld iemand die vanachter zijn toetsenbord bezig is met de kille afrekening. Niets is minder waar. Zoals ik al eerder heb opgebiecht, ligt Severinus, met al  personen en haar geledingen, mij na aan het hart. Dat kan ook bijna niet anders als je er ruim 30 jaar hebt rondgelopen. Maar aangezien ik nu eenmaal het principe huldig dat juist je beste vriend(in) jouw meest kritische benadering verdient en ik een fanatiek beoefenaar ben van het motto”Was sich liebt, das neckt sich“, moet dus ook Severinus zich mijn scherpslijperij laten welgevallen. 

Soms kreeg ik te horen dat het wel heel veel over mezelf gaat en ging. Maar als je het over anderen hebt, gaat het ten principale ook altijd  over jezelf en omgekeerd. Mijn insteek is echter steeds (geweest) om mijn persoonlijke zaken breder te trekken, in een context te plaatsen. Een context die het persoonlijke overstijgt en waardoor (verkeerde of scheefgegroeide) patronen en systemen worden blootgelegd.
In elk geval kan mij niet worden verweten dat ik natrap of het nest bevuil, want de columns die ik al tijdens mijn actieve carrière schreef, vormen het onomstotelijke en levende bewijs van het feit dat ik mijn geliefde al tijdens onze relatie nekte. Waarvan akte.

Read Full Post »

Mazuro worstelt met een webblock d.w.z. hij is blogger en hoofdredacteur tegelijkertijd. Beter gezegd, zou dat tegelijkertijd moeten zijn. Nu ben ik niet alleen het uitgesproken type van de man die geen twee, laat staan meer dingen tegelijk kan doen – ik zou daarbij ook nog  twee totaal verschillende functies in mijzelf moeten vervullen: onbegonnen werk. Wat ik maar wil zeggen, is dat in mijn geval het hoofdredactionele aspect vrijwel volledig wordt ondergesneeuwd.

Een webblock is feitelijk het tegenovergestelde van een writer’s block. Mazuro lijdt aan een editor’s block. Ik heb een, althans door mijzelf ontembare schrijversdrang en slaag er niet of nauwelijks in om dit, ook niet naar eigen wens en oorspronkelijke planning, te structureren. Er komt zóveel op mijn pad waarover ik mijn zegje wil doen, dat er ogenschijnlijk geen enkele lijn meer in zit. Het is dan ook, ondermeer, alweer veel te lang geleden dat er een vervolg is gekomen op mijn feuilleton ‘Over Bezorgd en Onwel Zijn. Mijn  excuses daarvoor, met name voor degenen die eigenlijk alleen maar dáárvoor dit blog een blik gunnen.

Misschien lukt het me om gaandeweg het geheel wat meer te systematiseren en te structureren. En ik doe mijn uiterste best om voorlopig andere zaken te laten liggen en zal zo snel als mogelijk het volgende ‘zorgelijke’ verhaal opdienen. Zoals immer tot uw dienst en genoegen.

Read Full Post »

MAZURO’S WK 2010


Misschien wist u het al en heeft u ze al tot u genomen. Misschien wilt u er helemaal niet meer aan herinnerd worden. Maar Mazuro heeft tijdens het voorbije WK Voetbal voor VoetbalPlus 2x per week zijn licht laten schijnen over dit min of meer omstreden evenement. En werd daarbij heen en weer geslingerd tussen twijfel en hoop. Tussen de hang en het verlangen naar spelschoonheid en attractiviteit enerzijds en blinde ambitie en drang naar winst, erkenning en het ultieme resultaat anderzijds. Tussen een kritisch klinisch journalistieke kijk en de gepassioneerde, troebele blik van de liefhebber.

Wilt u (nogmaals?) lezen hoe ik dit heb verwoord, verwerkt en speciaal voor deze gelegenheid heb opgepimpt, dan is één klik hiernaast op WK 2010 onder RUBRIEKEN voldoende om daarachter te komen. Veel leesgenoegen!

Read Full Post »

In mijn overijverigheid en toch ook fundamentele onhandigheid heb ik een aantal afbeeldingen per abuis verwijderd, waaronder ook het logo van dit weblog. Aangezien zoonlief als bouwer van dit blog dit logo nog wel in zijn computer heeft staan, maar geniet van een welverdiende vakantie zonder internet, moeten we het nog even doen met deze oubollige foto waarvan wordpress.com ons ongevraagd, doch gratis heeft voorzien. U loopt tevens de kans dat bij sommige posts een of meerdere afbeeldingen ontbreken. Het duurt even voordat ik dit weer heb hersteld, daarvoor mijn excuses.

Ondertussen ben ik volop bezig om al mijn voetbalposts en -columns van Voetblah en Voetbalplus ook op Heinscatchup te plaatsen. Tevens heb ik mijn tekst onder About op de homepagina aangepast en en uitgebreid. Mag ik u dan ook beleefd aanbevelen om deze tekst in ogenschouw te nemen en de boodschap daarvan onder uw ongetwijfeld brede vrienden- en kennissenkring uit te dragen? Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Mazuro

Read Full Post »

EEN NIEUW BEGIN!!

Welkom op het blog van Hein Meurs. Na een radiostilte van ongeveer 7 jaar heeft Hein besloten zijn pen weer te laten spreken. Regelmatig zal hij zijn scherpe en kritische blik werpen op de maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Daarnaast kunt u ook zijn Primeurs van weleer teruglezen. Maar liefst 13 columns uit de jaren 2001 en 2002 staan op dit moment op het blog. Wij wensen u veel leesplezier toe en laat u vooral niet na een reactie te plaatsen!!

Read Full Post »

NIET STOREN OP DE KAMER
BELANGRIJK(?) IS OM TE SCHRIJVEN

SARI PRIVÉ
VERKERING

ANJA VRIENDSCHAP
CHRISTEL DE VRIES VRIENDSCHAP
MARION VRIENDSCHAP

(ADRESSEN ANDERE BUITENHUIZEN)

HOOFDKANTOOR 3

TAKENLIJST WAAR  HARRIE ‘S NAAM OP STAAT

VOOR(?) HET FEEST GAAT HARRIE SCHRIJVEN

NIETS ONDER DE DEUR DOOR SCHUIVEN(?)

BELANGRIJK(?) IS DE PTT-POST

GEEN TELEVISIE OP DE KAMER

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers liken dit: